Proficiency Özel Ders

Proficiency sınavı, tamamen ya da ağırlıklı olarak İngilizce eğitim verilen üniversitelerde, lisans programlarına başlamadan önce, öğrencilerin İngilizce seviyelerinin tespit edildiği; sonucuna göre öğrencilerin İngilizce hazırlık okudukları ya da doğrudan lisans eğitimine geçtikleri muafiyet sınavıdır. Tanımından da anlaşılacağı gibi, lisans programına başlamadan önce öğrenciler öncelikle İngilizce seviye tespit sınavına girerler. 

Sınavdan geçer not alınamaması durumunda bir dönem boyunca İngilizce hazırlık okurlar. Hazırlık sonrasında tekrar sınava girerler ve geçer not aldıkları takdirde lisans programlarına başlayabilirler; başarısız olmaları durumunda dönem başında düzenlenen proficiency sınavına girerler, yine başarılı olunamazsa 1 sene daha hazırlık okurlar. İngilizce dilini hiç bilmeyenler için bu süre avantaj sağlasa da normalde İngilizce bilen ancak zamanla bilgileri körelen kişiler için bu dönem oldukça sıkıntılıdır.  Eğitim ve iş hayatında 1 senelik kayıp yaşamak istemeyen kişiler için Proficiency sınavına hazırlanma süreci çok önemlidir. 

Proficiency sınavına hazırlanmak için kişiler farklı kaynaklara başvurabilirler. İnternet üzerinden gramer konularını çalışabilirler, test çözebilirler, İngilizce alt yazılı film izleyerek, İngilizce videolar izleyerek dinleme becerilerini geliştirebilirler ve İngilizce bilen kişilerle konuşma pratiği yaparak sınav esnasında oluşabilecek çekingenliklerinin önüne geçebilirler. 

Üniversitelere göre farklılık gösterse de Proficiency sınavı genellikle; okuma, yazma, konuşma ve dinleme bölümlerinden oluşmaktadır. Sınavda başarılı olmak için öğrencilerin öncelikle eksiklerini doğru tespit etmesi, sıkı bir çalışma temposuna girmesi ve İngilizce konuşma pratiği yapmaları gerekmektedir. 

Sene kaybını göze alamayan öğrencilere genellikle özel proficiency dersi almaları önerilmektedir; profesyonel destek alınca sürecin daha sorunsuz işlediği tartışılmaz bir gerçektir. Kişi proficiency kursuna katılarak eksik olduğu konular üzerinde kendini geliştirebilir, daha disiplinli bir çalışma sistemi oturtabilir ve konusunda uzman eğitmenlerin rehberliği eşliğinde, sınavı geçmek için zamanını daha verimli kullanabilir. 

İbrahim Şahin İngilizce Kursu ile Proficiency Özel Ders Ayrıcalığı

İbrahim Şahin İngilizce Kursu olarak proficiency hazırlık kursu katılımının, öğrencinin çalışma disiplini ve eksiklerini giderme noktasında oldukça faydalı olduğunu biliyoruz. Özel proficiency kurslarımıza katılan öğrencilerimizin elde ettikleri başarılar, haklı gururumuzun en büyük sebebi. İbrahim Şahin İngilizce Kursu ailesi olarak eğitim hayatında başarı ve zaman kavramının iş hayatında da oldukça önemli olduğuna inanıyoruz bu sebeple proficiency özel derslerinde öğrencilere doğru öğretme teknikleriyle, kısa zamanda en etkili eğitimi sunuyoruz. 

Proficiency kursumuzda ilk olarak öğrencilere İngilizce seviye tespit sınavı uygulayıp, eksiklerini belirliyoruz. Eşit seviyedeki öğrencileri 2-5 kişilik gruplar halinde ayırıp, proficiency sınavı konusunda deneyimli ve uzman eğitimcilerimizi görevlendiriyoruz. Grubun İngilizce seviyeleri eşit olduğu için kurs esnasında, seviye farklılıklarından kaynaklanan motivasyonsuzluk ya da konuların anlaşılamaması durumlarının önüne geçmeye çalışıyoruz.

Ders sürelerimiz normalde 45 dakika olsa da gruplar az kişiden oluştuğu için öğrencilere ve eğitmene bu konuda esneklik tanıyoruz. Öğrencilerin ders esnasında dikkatlerinin dağılmaması, kendilerini doğru ifade edebilmeleri ve odaklanma sorunu yaşamamaları için oluşturduğumuz bu özel gruplarda yer alan öğrenciler, eğitmenin ilgisinden eşit derecede yararlanarak diledikleri soruları sorma şansına sahip olabiliyorlar. Kalabalık proficiency kurs sınıflarına kıyasla daha çok soru sorma, daha çok pratik yapma ve daha nezih bir ortamda eğitim alma imkanına sahip olan öğrenciler, hedefledikleri yolda daha verimli ilerleyebiliyorlar. 

Grup derslerinin yanı sıra, öğrenci özel proficiency dersi alarak, eğitmenle birebir çalışma imkanı da elde edebilir. Eğitmenin önerileri ve öğrencilerin talepleri doğrultusunda özel ders programı oluşturulur, öğrencinin eksiklikleri nokta atışı derslerle giderilebilir. Eğitmen kısa zaman içerisinde öğrencinin bilgisini, potansiyelini ve odaklanma seviyesini belirleyebildiği için, kişiye özel öğretme metotlarını devreye sokarak, öğrencinin derslerden aldığı verimi yükseltebilir. 

Proficiency sınav bölümlerinden biri de daha önce bahsedildiği gibi konuşma bölümüdür. Birebir özel derslerin en büyük avantajlarının başında, öğrencinin eğitmenle pratik yapabilme imkanına sahip olmasıdır. İngilizce konusundaki eksikliklerin giderilmesi adına kişiye özel hazırlanan ders programlarında öğrenci dilerse İngilizce konuşma derslerine ağırlık verebilir. Özel dersin avantajı da aslında bundan kaynaklanıyor. Kişiye özel müfredat, kişiye özel öğretme teknikleri ve esneklik; tüm bu unsurlar bir araya gelince de başarı kaçınılmaz oluyor. 

İbrahim Şahin İngilizce Kursu olarak sene kaybının olumsuzluklarının farkındayız; bu sebeple öğrencilerimize en verimli eğitimi vermek ve başarılarını garantilemek için var gücümüzle çalışıyoruz. Kendimize ve eğitmenlerimize olan inancımızı ilk iki derse ücretsiz katılım imkanı sağlayarak somutlaştırıyoruz. 

Öğrencilerimiz özel proficiency kurslarımıza katılmadan önce, ücretsiz deneme dersine katılıp, verim alıp almadıklarını değerlendirebiliyorlar. Az kişilik gruplar, nokta atışı dersler, pratik yapma imkânı ile proficiency hazırlık kurslarımıza katılan öğrencilerin az bir çaba ile başarılı olmalarının önünde hiçbir engel bulunmuyor. Kişiye özel öğretme metotları ve Proficiency sınav sistemine hâkim eğitmenler de devreye girince başarının adı İbrahim Şahin İngilizce Kursu oluyor. 

Yukarı