YDS Özel Ders

Yabancı Dil Sınavı (YDS), Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen; yabancı dil seviyesini gramer, anlama, okuma ve kelime bilgisi kapsamında ölçen merkezi bir sınavdır. Her sene ilkbahar ve sonbahar döneminde, 2 kere yapılır ve her bir doğru yanıtın karşılığı 1,25 puandır. Sınav sonuçları 100 puan üzerinden hesaplanır ve tüm sorular çoktan seçmelidir. Sınavdan 50-59 puan arası alan kişiler E, 60-69 puan alanlar D, 70- 79 alanlar C, 80-89 alanlar B ve 90-100 puan alanlar A seviyesinde değerlendirilir.

Lisans programlarının son iki senesinde olan ya da mezun olmuş ve yüksek lisans yapmak isteyenler, doçentlik sınavına girecekler, yabacı dil seviyesinin belgelenmesini isteyen kamu kurumlarında çalışmak isteyenler, üniversitelerde akademik kariyer yapmak isteyen kişiler, kamu sektöründe veya özel sektörde çalışıp dil tazminatı almak isteyen, tıp ve diş hekimliği uzmanlık sınavına girecek kişiler Yabancı Dil Sınavı’na başvurabilirler. 

YDS’ye girenlerin aldıkları puanların yeterliliği, sınava hangi amaçla girdiklerine göre değişebilmektedir. Örneğin bazı kamu kurumları KPSS puan kriterlerine ek olarak YDS’den 60 puan alınmasını isterken, bazı kurumlar bu taban puanı 80 olarak belirleyebilir. Sınavı geçememek ya da sınavda başarısız olmak gibi bir durum söz konusu değildir, ancak kurumlar taban puanlarını kendi ihtiyaçları doğrultusunda belirleyebilir.

YDS sınavı kişilerin eğitim ve kariyer hayatlarına yön veren sınavlardan biri olarak ciddi bir hazırlanma sürecini gerektirir. Kişinin İngilizce seviyesini ölçmesi, eksiklerini bilerek stratejik çalışma planları yapması ve ciddi bir şekilde odaklanmasını gerektirir. Kişinin hedefini gerçekleştirmesi için gereken puanlar aşağı yukarı bilinmektedir. 

Kişinin İngilizce seviyesi bu standart puanı karşılayabilecek seviyedeyse, kişi disiplinli bir şekilde çalışarak eksikliklerini tamamlayabilir. Ancak kişinin hedefleri yüksekte, profesyonel yardım alması uzmanlarca önerilmektedir. YDS hazırlık kursuna giderek ya da özel YDS dersi alarak sınava hazırlık süreci verimli bir şekilde geçirilebilir. 

İbrahim Şahin İngilizce Kursu ile Özel YDS Dersleri

İbrahim Şahin İngilizce Kursu olarak YDS sınavının hayatınızdaki dönüm noktalarından biri olduğunu biliyoruz. Eğitim ve kariyer hedeflerinizi gerçekleştirmek için belirleyici sınavlardan biri olan YDS için deneyimli ve sınav sistemine hakim eğitmenlerimizle sizler için en iyi hizmeti veriyoruz. İngilizce kursu seçimi yaparken dikkat etmeniz gerekenler YDS kursu seçiminizde biraz daha fazlalaşıyor. 

İngilizce eğitiminin iyi verilmesi YDS kursları için tam anlamıyla yeterli değildir. YDS konu dağılımlarını, sınavda çıkan soru yapılarına hakim olunmadan verilen kurslar öğrencinin YDS başarısı üzerinde genel bir etki sağlar. Ancak bizim amacımız; hedefe yönelik eğitim vermektir. Elbette kişinin İngilizce seviyesini arttırmak bizim için de önemlidir ancak asıl önceliğimiz sınavda hedeflenen başarının elde edilmesidir. 

Sınava hazırlanmak isteyen kişilerin İngilizce seviyelerinin tespit edilmesi, bu maratonun ilk aşamasını oluşturur. Eşit İngilizce seviyesine sahip öğrenciler bir araya getirilerek 2-5 kişilik gruplar halinde ayrılır; konusunda ve YDS sınav sisteminde uzman eğitmenler tarafından eğitilirler. 

Öğretme tekniklerine hakim olan eğitmenler kısa sürede öğrencinin öğrenme alışkanlıklarını belirler ve onun için en faydalı olacak metotla konuları anlatırlar. Hedeflenen puan için sıkı bir çalışma temposuna giren öğrenci sınav hazırlık dönemini verimli ve disiplinli bir şekilde geçirebilir. 

İbrahim Şahin İngilizce Kursu olarak sağladığımız avantajlar bunlarla da sınırlı değil. YDS kurslarına katılmak isteyen ancak kararsızlık yaşayan kişiler isterlerse ilk 2 dersi ücretsiz olarak alabilirler. Bu şekilde öğrenciler ücretsiz derslerden aldıkları verimi göz önünde bulundurarak doğru tercih  yapabilirler. İbrahim Şahin İngilizce Kursu olarak en önemli referansımız sizin başarılarınız, hedefinize giden yolda ailemize katılmak ise sizin en büyük ayrıcalığınız.

Yukarı